Νόμος 4487/17 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Τροποποίηση του άρθρου 11 του νόμου 3922/2011 (ΦΕΚ 35/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 3922/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Η περίπτωση λ)ζ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{λ)ζ. Δαπάνες μισθωμάτων, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο και ύδρευσης των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.}

 

β. προστίθεται νέα περίπτωση λ)θ' ως εξής:

 

{λ)θ. Δαπάνες για την παροχή σίτισης σε σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Οι εν λόγω δαπάνες μπορούν να βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.