Νόμος 4487/17 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ολοκλήρωση της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 29, εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30.

 

2. Η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται αν το οπτικοακουστικό έργο δεν πληροί, κατά περίπτωση, τα πολιτιστικά κριτήρια των πινάκων Α', B', Γ', Δ' και Ε', καθώς και τους όρους και τους κανόνες υπαγωγής στο παρόν καθεστώς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.