Νόμος 4484/17 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) οι διατάξεις του άρθρου 175 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014),

 

β) οι διατάξεις του άρθρου 59 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994),

 

γ) το άρθρο 24 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015,

 

δ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί έγκρισης και αναμόρφωσης προϋπολογισμών των ΑΔΑ, που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, που ορίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος,

 

ε) η διάταξη του άρθρου 5 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.