Νόμος 4483/17 - Άρθρο 145

Άρθρο 145: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του νόμου 4280/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 18 του άρθρου 52 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του νόμου 3208/2003, πλην του τελευταίου εδαφίου της, καθώς επίσης και η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου καταργούνται μετά την πάροδο 5 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής για τις οριστικά παραχωρηθείσες εκτάσεις ισχύουν οι όροι των παραχωρητηρίων.}

 

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 52 του νόμου 4280/2014 παρατείνεται για 3 έτη από τη λήξη της.

 

3. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 52 του νόμου 4280/2014 παρατείνεται για 3 έτη από τη λήξη της.

 

4. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 52 του νόμου 4280/2014, όπως αυτή παρατάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), παρατείνεται για 3 έτη από τη λήξη της ανωτέρω παράτασης.

 

5. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 52 του νόμου 4280/2014, όπως αυτή παρατάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του νόμου 4414/2016, παρατείνεται για 3 έτη από τη λήξη της ανωτέρω παράτασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.