Νόμος 4461/17 - Άρθρο 104

Άρθρο 104: Διαχείριση Πόρων Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 129 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Δημόσια Αρχή Λιμένων έχει υποχρέωση να συντάσσει προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2017 και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι πόροι της Δημόσιας Αρχής Λιμένων κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό με τίτλο Λογαριασμός Δημόσιας Αρχής Λιμένων, η σύσταση και διαχείριση του οποίου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως εκάστοτε ισχύει. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, η μισθοδοσία του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και του προσωπικού, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες της Δημόσιας Αρχής Λιμένων βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για την κάλυψη των αναγκών της, η Δημόσια Αρχή Λιμένων θα υποστηρίζεται από τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Διατάκτης ορίζεται ο Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της έκτης παραγράφου του άρθρου 130 του παρόντος νόμου, οι οικονομικές αρμοδιότητες ασκούνται κατ' αναλογική εφαρμογή του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014). Με την κοινή υπουργική απόφαση της πέμπτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.