Νόμος 4456/17 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Προαγωγή Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 (ΦΕΚ 139/Α/2012), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που δεν έχουν συμπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα από υπαιτιότητά τους, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις μετά τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών, και εάν κριθούν προακτέοι προάγονται αναδρομικά από τότε που συμπλήρωσαν αυτά.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) καταργείται.

 

3. H παράγραφος 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 (ΦΕΚ 139/Α/2012), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 4256/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για την προαγωγή Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται αυτοί να έχουν συμπληρώσει από το βαθμό του Πλωτάρχη και άνω, ένα τουλάχιστον έτος διοίκησης ως Διευθυντές σε Διευθύνσεις των Κλάδων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή να έχουν τελέσει προϊστάμενοι σε Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, πλην της Υπηρεσίας Υγειονομικού και της Υπηρεσίας Μουσικής, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 103/2014 (Α' 170), όπως ισχύει ή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ή στη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού ή στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως αυτές καθορίζονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 103/2014, όπως ισχύει.

 

Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ειδικότητα Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας ή Ιερέα.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012, όπως αυτή αναριθμήθηκε με την περίπτωση δ' της παραγράφου 9 του άρθρου 56 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), καταργείται και οι παράγραφοι 4 και 5 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.