Νόμος 4374/16

Ν4374/2016: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22-10-2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-04-2014 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4374/2016: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22-10-2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-04-2014 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 50/Α/2016), 01-04-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 3556/2007 (ΦΕΚ 91/Α/2007)

Άρθρο 3: Τροποποίηση του νόμου 3401/2005 (ΦΕΚ 257/Α/2005)

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000)

 

Άρθρο 4: Παράγραφος 2 του άρθρου 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014

Άρθρο 5: Παράγραφος 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ

Άρθρο 6: Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα

Άρθρο 7: Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Ρύθμιση ζητημάτων Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων Τροποποίηση διάταξης του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014)

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-04-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.