Νόμος 4374/16 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων Τροποποίηση διάταξης του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του Μέρους Δ' του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014) η φράση το αργότερο μέχρι 31-03-2016 αντικαθίσταται από τη φράση το αργότερο μέχρι 03-05-2016.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.