Νόμος 2789/00

Ν2789/2000: Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία με αριθμό 1998/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19-05-1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2789/2000: Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία με αριθμό 1998/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19-05-1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 30/Α/1998), 17-02-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Β: Συμψηφισμός και εντολές μεταβίβασης

 

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις σχετικές με τη διαδικασία αφερεγγυότητας

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο Δ: Διαχωρισμός τρων δικαιωμάτων των υπέρ ων η ασφάλεια από τα αποτελέσματα της διαδικασίας αφερεγγυότητας του παραχωρούντος

 

Άρθρο 9

 

Κεφάλαιο Ε: Ορισμός συστημάτων, ιδρυμάτων και συμμετεχόντων

 

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 19: Ειδικές ρυθμίσεις για την υπαγωγή στο νόμο 2601/1998 επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για τη μετεγκατάσταση και αποκατάσταση των ζημιών των μεταποιητικών επιχειρήσεων των Νομών Αττικής και Βοιωτίας, αντίστοιχα, που επλήγησαν από το σεισμό της 07-09-1999

Άρθρο 22

Άρθρο 24

Άρθρο 26: Φορολογικά και οργανωτικά θέματα

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Θέματα φορολογίας εισοδήματος

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-02-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.