Νόμος 4369/16 - Άρθρο 69

Άρθρο 69


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο πρώτο του νόμου 4366/2016 Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών (ΦΕΚ 182/Α/2015) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ ανώνυμη εταιρεία (ΦΕΚ 184/Α/2015) και άλλες διατάξεις, στο επιμέρους άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι ως άνω παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται και για τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΕ-ΔΗΦ) των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αναδρομικά από 01-01-2016.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.