Νόμος 4369/16 - Άρθρο 68

Άρθρο 68


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές, προς δήμους και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, από αιρετά όργανα και υπαλλήλους τους, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31-12-2015 και αφορούν καταλογισμούς για ανοίκειες δαπάνες από οποιαδήποτε αιτία, ανεξαρτήτως της υπαγωγής και απώλειας των ευεργετημάτων από ρυθμίσεις προγενέστερων νόμων, καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β', γ', δ', και ε' και τις λοιπές προβλέψεις της παραγράφου 1Β του άρθρου 51 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014), όπως ισχύει.

 

2. Στην περίπτωση που, εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 50% του συνόλου του βασικού χρέους, ρυθμίζεται η καταβολή του υπόλοιπου σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή του 80% των προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής και των πάσης φύσεως προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων.

 

3. Η σχετική αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται μέχρι 30-04-2016.

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 (ως προς τα αποφασίζοντα όργανα), καθώς και εκείνες των παραγράφων 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 περιπτώσεις α και β' και 12, του άρθρου 51 του νόμου 4257/2014, εφαρμόζονται αναλόγως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.