Νόμος 4368/16 - Άρθρο 93

Άρθρο 93


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 201 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015), η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β' αρχίζει από την 30-04-2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.