Νόμος 4331/15 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Συμπλήρωση διατάξεων περί Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ) και Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιγαίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 28 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 49 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013), το εδάφιο β' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, οι οποίοι αναπληρώνονται αντίστοιχα από άλλον Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.}

 

2. Στο άρθρο 37 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), στο οποίο προστέθηκαν οι παράγραφοι 2 και 3 με την παράγραφο 17 του άρθρου 49 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013), το εδάφιο β' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, οι οποίοι αναπληρώνονται αντίστοιχα από άλλον Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.