Νόμος 4331/15 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Διαγωνισμός Κατάταξης 49 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για διαγωνισμό κατάταξης 49 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που προκηρύσσεται κατά το έτος δημοσίευσης του παρόντος νόμου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι γεννηθέντες από 01-01-1988 και μετά. Η ισχύς της με αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/101/17966/2013 απόφασης της Επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/59/5798/2014 απόφαση της ίδιας Επιτροπής παρατείνεται μέχρι 31-12-2015. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του νόμου [Ν] 3079/2002 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.