Νόμος 4331/15 - Άρθρο 47

Άρθρο 47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του νόμου 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 3 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.}

 

2. Η καταληκτική προθεσμία της 30-06-2015 της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 παρατείνεται έως και τις 27-07-2015.

 

3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 63 του νόμου 4174/2013 η φράση Εντός 90 ημερών αντικαθίσταται από τη φράση Εντός 120 ημερών.

 

β. Η προθεσμία της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και για ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, των οποίων η προθεσμία εξέτασης δεν έχει συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή.

 

4. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 και εξής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.