Νόμος 3427/05

Ν3427/2005: Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3427/2005: Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 312/Α/2005), 27-12-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Β: Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο του φόρου

Άρθρο 3: Φορολογητέα αξία

Άρθρο 4: Υποκείμενο του φόρου

Άρθρο 5: Καταβολή του φόρου

Άρθρο 6: Φορολογικοί συντελεστές

Άρθρο 7: Απαλλαγές

Άρθρο 8: Διαδικαστικά ζητήματα

Άρθρο 9: Παραγραφή

Άρθρο 10: Εξουσιοδοτική διάταξη

 

Κεφάλαιο Γ: Τέλος συναλλαγής ακινήτων

 

Άρθρο 11: Αντικείμενο του τέλους

Άρθρο 12: Φορολογητέα αξία

Άρθρο 13: Υποκείμενο του τέλους

Άρθρο 14: Καταβολή του τέλους

Άρθρο 15: Συντελεστής του τέλους

Άρθρο 16: Απαλλαγές

Άρθρο 17: Διαδικαστικά ζητήματα

Άρθρο 18: Παραγραφή

Άρθρο 19: Εξουσιοδοτική διάταξη

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου

 

Άρθρο 20: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Άρθρο 21: Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Άρθρο 22: Σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων

Άρθρο 23: Δήλωση στοιχείων ακινήτων

Άρθρο 23Α: Περιουσιολόγιο Ακινήτων

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

 

Άρθρο 24: Δαπάνες επιχειρήσεων

Άρθρο 25: Παράταση προθεσμιών

Άρθρο 26: Λοιπές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Τροποποίηση αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967 περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών (ΦΕΚ 132/Α/1967)

 

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

 

Κεφάλαιο Ζ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 36: Εισφορά μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας

Άρθρο 37: Προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς πλοίων

Άρθρο 38: Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση

Άρθρο 39: Κατάργηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων

Άρθρο 40: Ανώνυμες εταιρείες παροχής δανείων και πιστώσεων

Άρθρο 41: Τροποποίηση άρθρου 177 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 42: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 1796/1988 (ΦΕΚ 152/Α/1988) Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47: Περιοδικές δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 48

Άρθρο 49: Συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων και των Ανεξάρτητων Αρχών στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 50

Άρθρο 51: Σύσταση Χημικής Υπηρεσίας στο Γενικό Χημείο του Κράτους

Άρθρο 52

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-12-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.