Νόμος 4331/15 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Προθεσμία για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης όσων επαναπροσλήφθηκαν με το νόμο 2190/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όσοι έχουν επαναπροσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 68/Α/1994), της παραγράφου 25 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994) και της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995) μπορούν να υποβάλουν αίτηση στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς για αναγνώριση ως συντάξιμου με εξαγορά του εκτός υπηρεσίας χρόνου, μέσα σε 1 έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η αναγνώριση γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του νόμου 2190/1994 και της υπ' αριθμόν οίκοθεν 45/982/1995 (ΦΕΚ 428/Β/1995) απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.