Νόμος 4314/14 - Άρθρο 113

Άρθρο 113: Ρυθμίσεις θεμάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Καταναλωτή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 3 του νόμου 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/2004) προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:

 

{12. Στον Συνήγορο του Καταναλωτή ανατίθεται η αρμοδιότητα εποπτείας και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή της Ελλάδας.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/2004) διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση με δυνατότητα ανανέωσης θητείας, με την ίδια διαδικασία. Η ισχύς της παρούσας καταλαμβάνει και εκκρεμείς θητείες.

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2667/1998 (ΦΕΚ 281/Α/1998), στη θέση της περίπτωσης ε' που είχε καταργηθεί με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 3156/2003 (ΦΕΚ 157/Α/2003), προστίθεται νέα περίπτωση ε' ως ακολούθως:

 

{ε) Τον Συνήγορο του Καταναλωτή ή τον Αναπληρωτή του,}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.