Νόμος 4307/14 - Άρθρο 83

Άρθρο 83: Απευθείας τιμολόγηση διαφημιζόμενων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο ένατο του νόμου 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α/2014) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{1. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α', β', γ', ε' και στ' του άρθρου πέμπτου αρχίζει από την 01-07-2015.}

 

2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

2. Τιμολόγια για τις πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995) που τυχόν έχουν εκδοθεί από τη δημοσίευση του νόμου 4279/2014 μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, επανεκδίδονται μέχρι τη λήξη του μηνός Νοεμβρίου 2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.