Νόμος 4305/14 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 107/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, πλην των διατάξεων που αφορούν τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και στην οποία υπάγονται:

 

α) Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, με τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τη στελέχωση που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος.

 

β) Οι Ειδικές Υπηρεσίες, όπως αυτές προβλέπονται κάθε φορά από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.}

 

2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο προεδρικό διάταγμα 107/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.