Νόμος 4115/13

Ν4115/2013: Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4115/2013: Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 24/Α/2013), 30-01-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Οργάνωση και λειτουργία ιδρύματος νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

 

Άρθρο 2: Σκοπός - αρμοδιότητες Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Άρθρο 3: Όργανα διοίκησης Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Άρθρο 4: Διοικητικό συμβούλιο Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Άρθρο 7: Κανονισμός λειτουργίας Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Άρθρο 8: Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Άρθρο 9: Προσωπικό

Άρθρο 10: Εσωτερική διάρθρωση Οργανωτική δομή Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Άρθρο 11: Οργανικές θέσεις Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Άρθρο 14: Σκοπός και αρμοδιότητες Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Άρθρο 16: Διοικητικό Συμβούλιο Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Άρθρο 17: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Άρθρο 18: Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Άρθρο 19: Έλεγχος - Πιστοποίηση Αξιολόγηση - Έγκριση - Εποπτεία Φορέων και Προσώπων

Άρθρο 21: Μητρώα

Άρθρο 25: Κανονισμός λειτουργίας Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Άρθρο 26: Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Άρθρο 27: Προσωπικό Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Άρθρο 30: Θέματα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως

Άρθρο 31: Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής γλώσσας και Πολιτισμού

Άρθρο 32: Παράταση προθεσμίας

Άρθρο 33: Προσωπικό σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού

Άρθρο 34: Θέματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 35: Αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 36: Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Άρθρο 37: Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Άρθρο 38: Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 40: Ρύθμιση υπηρεσιακής κατάστασης παλαιών υπαλλήλων

Άρθρο 41: Έδρα Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας

Άρθρο 42: Θέματα Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Άρθρο 43: Θέματα Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων

Άρθρο 44: Γενικές Διευθύνσεις Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 44Α: Επείγοντα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 45: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 46: Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53: Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης

Άρθρο 54

Άρθρο 55: Ισχύς

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 29-01-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.