Νόμος 3843/10

Ν3843/2010: Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3843/2010: Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 62/Α/2010), 28-04-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Ταυτότητα Κτιρίου

 

Κεφάλαιο Β: Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, ειδικό πρόστιμο διατήρησης, περιβαλλοντικό ισοζύγιο

 

Άρθρο 5: Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης

Άρθρο 6: Ειδικό πρόστιμο διατήρησης για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος

Άρθρο 7: Περιβαλλοντικό ισοζύγιο - Αντισταθμιστικά μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Άρθρο 8: Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μη δηλούμενων χώρων

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο Γ: Μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 11: Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου Αττικής

Άρθρο 12: Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-04-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Ο παρόν νόμος εφαρμόζεται στο πρόγραμμα Αμοιβές Αδειών της TechnoLogismiki.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.