Νόμος 4249/14 - Άρθρο 104

Άρθρο 104: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που συστήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2344/1995 (ΦΕΚ 212/Α/1995) αποτελεί Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

 

Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του οικείου Υπουργού δύναται να ορίζεται Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 173 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την εκτίμηση του κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά τον επιχειρησιακό της βραχίονα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 182 του νόμου [Ν] 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.