Νόμος 4199/13 - Άρθρο 122

Άρθρο 122: Τροποποιήσεις του νόμου 2671/1998


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α/1998), το οποίο τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι Επιθεωρητές Ελεγκτές θα πρέπει να είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι ανωτάτων σχολών (κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) με βαθμό τουλάχιστον Δ' ή δωδεκαετή αναγνωρισμένη δημόσια υπηρεσία ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.