Νόμος 4199/13 - Άρθρο 123

Άρθρο 123: Ρυθμίσεις θεμάτων τηλεπικοινωνιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), που δεν κατέστη δυνατόν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης χρήσης δευτερεύουσας θέσης εκπομπής εντός της προβλεπομένης στη διάταξη αυτή προθεσμίας, χορηγείται νέα προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την πάροδο της προθεσμίας, που προβλέπεται στην προαναφερόμενη διάταξη και μέχρι την παρέλευση της νέας προθεσμίας των 6 μηνών, δεν επιβάλλονται ούτε εφαρμόζονται κυρώσεις για τις ήδη εγκατεστημένες δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής. Επίσης, κυρώσεις δεν επιβάλλονται ούτε εφαρμόζονται μέχρι τη λήψη απόφασης επί των υποβαλλομένων αιτήσεων.

 

2. Τα έκτο και έβδομο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Οι πράξεις διορισμού όλων των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.