Νόμος 2671/98

Ν2671/1998: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2671/1998: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, (ΦΕΚ 289/Α/1998), 28-12-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Πρώτο Μέρος

 

Άρθρο 1: Αρμοδιότητες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Άρθρο 2: Παροχή ειδικών μεταφορικών υπηρεσιών

Άρθρο 3: Κυριότητα σιδηροδρομικής υποδομής

Άρθρο 4: Διαχείριση σιδηροδρομικής υποδομής και εκμετάλλευση υπηρεσιών μεταφορών

Άρθρο 5: Παροχή υπηρεσιών μεταφορών από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Άρθρο 6: Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Άρθρο 7: Συμμετοχή τρίτων στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση της σιδηροδρομικής υποδομής

Άρθρο 8: Τιμολογιακή πολιτική του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας

Άρθρο 10: Ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας

Άρθρο 12: Μεταφορά προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος σε άλλους φορείς

 

Δεύτερο Μέρος

 

Άρθρο 13: Κύρωση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού

 

Τρίτο Μέρος

 

Άρθρο 14: Κανονισμός ωρών εργασίας και ανάπαυσης προσωπικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

 

Τέταρτο Μέρος

 

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις Δευτερευουσών Απολαβών Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

 

Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 16: Τρόπος κάλυψης δαπανών

Άρθρο 17: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 18: Κωδικοποίηση σιδηροδρομικής νομοθεσίας

Άρθρο 19: Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-12-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.