Νόμος 4198/13 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπουργικές αποφάσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι τις 13-09-2013 και αφορούν Κολέγια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ισχύουν από 01-09-2013.

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του νόμου 4164/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του νόμου 2664/1998 Κτηματολογικά Γραφεία, που συνιστώνται κατά τις διατάξεις αυτού, καθώς και το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής, που υπήχθη στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 3882/2010, από την έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.