Νόμος 4186/13 - Άρθρο 49

Άρθρο 49


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους επιμελητές του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Γενικής Επιτροπείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών αυτών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση δικογράφων, χορηγείται μηνιαίως το ποσό των 50 € ως έξοδα κινήσεως. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Στους ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 2685/1999.

 

2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 40 του νόμου 4111/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η κατανομή των προς πλήρωση θέσεων διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.}

 

3. Στην περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 1756/1988 (ΦΕΚ 35/Α/1988), προστίθεται προτελευταίο εδάφιο, ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, κατά τροποποίηση της προκήρυξης του εισαγωγικού διαγωνισμού, η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.}

 

4. Από την 01-07-2015, οι οργανικές θέσεις:

 

α) των προέδρων εφετών αυξάνονται κατά 1 και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε 105,

β) των εφετών αυξάνονται κατά 38 και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε 458,

γ) των εισαγγελέων εφετών κατά 1 και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε 45 και

δ) των αντεισαγγελέων εφετών κατά 7 και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε 118.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4236/2014 (ΦΕΚ 33/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.