Νόμος 4170/13 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Τροποποιήσεις του νόμου 4002/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), μετά τη λέξη παίγνια προστίθενται οι λέξεις , ή αυτεπάγγελτα.

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011, μετά τις λέξεις της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου προστίθενται οι λέξεις επιβλέπει και μεριμνά την τήρηση εκ μέρους της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν παραβιάζονται οι διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας περί παιγνίων ή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους ή των όρων των αδειών, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με απόφασή της:}

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013) η φράση:

 

{όπου απαιτείται διεξαγωγή αστυνομικού έργου της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου}

 

αντικαθίσταται από τη φράση:

 

{όπου απαιτείται διεξαγωγή αστυνομικού έργου, της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).}

 

5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 22 του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008) καταργείται.

 

6. Το άρθρο 15 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.