Νόμος 4138/13 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατά των προσώπων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003) και στην παράγραφο 3 του άρθρου 49 του νόμου 3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α/2008), δεν ασκούνται αστικές αξιώσεις και δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις για χρέη των εταιριών που αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς του Δημοσίου και ασφαλιστικά ταμεία, ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησης ή βεβαίωσης της οφειλής, κάθε δε εκκρεμής αστική ή διοικητική δίκη ή διαδικασία κατά αυτών για τα ανωτέρω χρέη καταργείται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.