Νόμος 4138/13 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1906/1990 (ΦΕΚ 157/Α/1990), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α?1998) και στη συνέχεια με την παράγραφο 15 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των τέταρτου και πέμπτου εδαφίων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της ύπαρξης σχετικών διακρατικών συμφωνιών της Ελλάδας με κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση ύπαρξης σχετικής διακρατικής συμφωνίας εν ισχύ, οι ακριβείς διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της συμφωνίας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.}

 

2. Η έναρξη ισχύος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 28-02-2013.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.