Νόμος 4138/13 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, διαδικασία επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου έως την ημερομηνία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται νόμιμα και χωρίς αυτόν. Μέχρι το διορισμό του, καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου σε κάθε περίπτωση λήγει με τη λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ισχύς των ως άνω διατάξεων αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4115/2013.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.