Νόμος 4025/11 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Όργανα διοίκησης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συνιστάται θέση Διοικητή είναι οι κάτωθι:

 

Α) Στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:

 

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας με έδρα το Δήμο Ελληνικού.

 

Β) Στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Η Θεομήτωρ Λέσβου με έδρα το Δήμο Αγιάσου Λέσβου.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δωδεκανήσου με έδρα το Δήμο Ρόδου.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής, με έδρα το Δήμο Βούλας.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Μιχαλήνειο Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής, με έδρα το Δήμο Πειραιά.

 

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας με έδρα το Δήμο Αγίας Βαρβάρας,

 

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής Η Μητέρα, με έδρα το Δήμο Ιλίου Αττικής.

 

Γ) Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας:

 

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ο Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης, με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης.

 

Δ) Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών με έδρα το Δήμο Σερρών.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλονίκης με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δράμας με έδρα το Δήμο Δράμας.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής με έδρα το Δήμο Κομοτηνής.

 

Ε) Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Φθιώτιδας με έδρα το Δήμο Δομοκού Φθιώτιδας.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας με έδρα το Δήμο Καρπενησίου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 252/1990 (ΦΕΚ 103/Α/1990).

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Εύβοιας με έδρα το Δήμο Χαλκιδέων Εύβοιας.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας με έδρα το Δήμο Καρδίτσας.

 

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Τρικάλων με έδρα το Δήμο Τρικάλων.

 

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ο Αριστεύς Λάρισας, με έδρα το Δήμο Λάρισας.

 

ΣΤ) Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λεχαινών με έδρα το Δήμο Λεχαινών.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Θεσπρωτίας με έδρα το Δήμο Ηγουμενίτσας.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Ιωαννίνων με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων.

 

Ζ) Στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου με έδρα το Δήμο Λασιθίου.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης με έδρα το Δήμο Ηρακλείου.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Χανίων με έδρα το Δήμο Χανίων.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), προστίθεται περίπτωση 29 ως ακολούθως:

 

{29. Να αναθέτει καθήκοντα στο προσωπικό της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και να τοποθετεί το προσωπικό αυτό ανά διεύθυνση, τμήμα ή στο παράρτημα της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης 19 της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Συγκροτεί επιτροπή υπό τον υποδιοικητή του παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας με σκοπό την επίλυση και προώθηση επιχειρησιακών και λειτουργικών θεμάτων του παραρτήματος.}

 

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), μετά τη φράση και των Προέδρων προστίθεται η φράση και Διοικητών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.