Νόμος 3894/10 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Διαχειριστική Αμοιβή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και μόνο για τις Ιδιωτικές Στρατηγικές Επενδύσεις καταβάλλεται, για το διοικητικό κόστος διεκπεραίωσης του φακέλου, Διαχειριστική Αμοιβή, από τον αιτούντα επενδυτή.

 

2. Το ύψος της Διαχειριστικής Αμοιβής καθορίζεται στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης, με κατώτατο όριο τις 100.000 € και ανώτατο όριο τις 300.000 €.

 

3. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να καθορίζεται επιπρόσθετη Διαχειριστική Αμοιβή για την επαναξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων.

 

4. Το ποσό της Διαχειριστικής Αμοιβής καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση που ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής καταβάλλεται κατά την κατάθεση του φακέλου στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Ανώνυμη Εταιρεία και η δεύτερη δόση για το υπολειπόμενο ποσοστό 90% αυτής, πριν από τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων κατά την οποία θα κριθεί η ένταξη της επένδυσης. Σε περίπτωση μη εντάξεως, το 90% του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής επιστρέφεται άτοκα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της σχετικής συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων στον αιτούντα επενδυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014).

 

5. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής εντός 90 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής θεωρείται ότι ο επενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 46 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.