Νόμος 4146/13 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διαχειριστική Αμοιβή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 16 του νόμου 3894/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4072/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 16: Διαχειριστική Αμοιβή

 

1. Στην ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και μόνο για τις Ιδιωτικές Στρατηγικές Επενδύσεις καταβάλλεται, για το διοικητικό κόστος διεκπεραίωσης του φακέλου, Διαχειριστική Αμοιβή, από τον αιτούντα επενδυτή.

 

2. Το ύψος της Διαχειριστικής Αμοιβής καθορίζεται στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης, με κατώτατο όριο τις 100.000 € και ανώτατο όριο τις 300.000 €.

 

3. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να καθορίζεται επιπρόσθετη Διαχειριστική Αμοιβή για την επαναξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων.

 

4. Το ποσό της Διαχειριστικής Αμοιβής καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση που ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής καταβάλλεται κατά την κατάθεση του φακέλου στην ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το υπόλοιπο μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί εντάξεως της επένδυσης. Σε περίπτωση μη εντάξεως, δεν καταβάλλεται το υπόλοιπο της Διαχειριστικής Αμοιβής.

 

5. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής εντός 90 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής θεωρείται ότι ο επενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.}

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 3894/2010, όπως αυτό αντικαθίσταται δια του παρόντος νόμου, δεν καταλαμβάνουν όσες επενδύσεις έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3894/2010 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν οι Διαχειριστικές Αμοιβές που αναφέρονται στις οικείες αποφάσεις υπαγωγής της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής έως την 30-09-2013, θεωρείται ότι ο επενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.