Νόμος 3862/10 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Άρθρα 89, 90 παράγραφος 2, 91 παράγραφος 3 και 93 της Οδηγίας 2007/64/ΕΕ - Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργούνται:

 

α) το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 33/2000 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία [ΕΟΚ] 1997/5/ΕΚ της 27-01-1997 για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων (ΦΕΚ 27/Α/2000),

 

β) οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 4 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] Ζ1-178/2001 (ΦΕΚ 255/Β/2001),

 

γ) οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 4 και της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α του νόμου [Ν] 2251/1994,

 

δ) οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του νόμου 3691/2008,

 

ε) οι διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 3148/2003 (ΦΕΚ 136/Α/2003) Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 109 του νόμου [Ν] 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.