Νόμος 3862/10 - Άρθρο 83

Άρθρο 83: Άρθρο 90 παράγραφος 1, 91 παράγραφος 1 και 92 της οδηγίας 2007/64/ΕΕ - Τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3601/2007 (ΦΕΚ 178/Α/2007) αντί των λέξεων πράξεις διενέργειας πληρωμών τίθενται οι λέξεις υπηρεσίες πληρωμών.

 

β) Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. έκδοση και διαχείριση άλλων μέσων πληρωμής (ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών), εφόσον η δραστηριότητα αυτή δεν καλύπτεται από την προηγούμενη περίπτωση δ'.}

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Τα ιδρύματα πληρωμών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 109 του νόμου [Ν] 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.