Νόμος 3148/03

Ν3148/2003: Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων, Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3148/2003: Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων, Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων, (ΦΕΚ 136/Α/2003), 05-06-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Επιτροπή λογιστικής τυποποίησης και ελέγχου

 

Άρθρο 1: Σύσταση επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων

Άρθρο 3: Οργάνωση επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων - Προσωπικό

Άρθρο 4: Συμβούλιο λογιστικής τυποποίησης

Άρθρο 5: Συμβούλιο ποιοτικού ελέγχου

Άρθρο 6: Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής αυτών

Άρθρο 6Α: Διερεύνηση υποθέσεων

Άρθρο 6Β: Εξουσίες των οργάνων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

Άρθρο 7: Εκτελεστική επιτροπή

Άρθρο 8: Πόροι - κατανομή αυτών - αμοιβές

Άρθρο 9: Αποφάσεις επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων

Άρθρο 10: Συνεργασία εποπτικών αρχών

Άρθρο 11: Υπηρεσιακές υποχρεώσεις

Άρθρο 13: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Ανάληψη, άσκηση δραστηριότητας και προληπτική εποπτεία ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

 

Άρθρο 14: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992)

Άρθρο 15: Προσθήκη ειδικού κεφαλαίου για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 18: Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων

Άρθρο 21: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Άρθρο 23

Άρθρο 25

Άρθρο 27: Ισχύς

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-06-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.