Νόμος 3801/09 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Μοριοδότηση στις προσλήψεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος και επιδότηση κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της περίπτωσης ι)δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)δ'. Κατά τριάντα (30) μονάδες για τους δημότες των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Δράμας, Σερρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κιλκίς ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων, ή παραμεθόριων περιοχών των Νομών Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, καθώς και περιοχών του Νομού Φωκίδας, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι οποίοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος ή της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, οι οποίες προκηρύσσονται στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή.}

 

2. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 10 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005), όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Για υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών, οι οποίοι υπηρετούν σε προβληματική περιοχή, η κατοικία που αγοράζουν ή ανεγείρουν θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του νομού στον οποίο ανήκει ο Δήμος ή η Κοινότητα ή το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου υπηρετούν, εκτός των νησιωτικών περιοχών, όπου η κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται εντός του νησιού όπου υπηρετούν.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.