Νόμος 3762/09 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) Ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, σύσταση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Το προσωπικό των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εξελίσσεται μισθολογικά σε Επιμελητές Α' μετά τη συμπλήρωση επτά (7) ετών από το διορισμό τους στο Υπουργείο.}

 

2. Το ανωτέρω προσωπικό λαμβάνει το βασικό μισθό, το χρονοεπίδομα και το επίδομα βιβλιοθήκης του αντίστοιχου βαθμού του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και το ελεγκτικό επίδομα - ειδική μηνιαία αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης του άρθρου 76 του νόμου 3746/2009 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.}

 

3. Θεωρούνται νομίμως καταβληθέντα και δεν αναζητούνται τα ποσά που καταβλήθηκαν ως επίδομα θέσης ευθύνης ύψους εβδομήντα (70) ευρώ μηνιαίως στους ανωτέρω υπαλλήλους κατά το διάστημα 01-01-2005 - 31-12-2008.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.