Νόμος 3752/09

Ν3752/2009: Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3752/2009: Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 40/Α/2009), 04-03-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3614/2007

Άρθρο 2: Ίδρυση ΝΟΜΟΣ ΑΕ

Άρθρο 3: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις θεμάτων των επενδυτικών νόμων και του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967, όπως ισχύει

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) και Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ)

 

Άρθρο 5

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-02-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.