Νόμος 3689/08 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αξιολόγηση κατά το Δεύτερο Στάδιο Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου της κατάρτισης, οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται από τους διδάσκοντες ως προς τις επιστημονικές γνώσεις, την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης, την ευθυκρισία, την ικανότητα διατύπωσης συλλογισμών, επιχειρημάτων και συμπερασμάτων, την επιμέλεια, το ζήλο και την εργατικότητα, το ήθος και τη συμπεριφορά, όπως τα χαρακτηριστικά αυτά προκύπτουν από τη γενικότερη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδίως από την επίδοση τους στην κατάρτιση των σχεδίων, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, και σε άλλες, γραπτές ή προφορικές, ατομικές ή συλλογικές, εργασίες και παρουσιάσεις. Αξιολογούνται, επίσης, ως προς την επίδοση τους στις εφαρμογές της πληροφορικής και στην εκμάθηση της ξένης νομικής ορολογίας.

 

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 19 έχουν εφαρμογή για την αξιολόγηση της προόδου των εκπαιδευομένων και στο δεύτερο στάδιο της κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 3910/2011 (ΦΕΚ 11/Α/2011).

 

3. Εκπαιδευόμενος, ο οποίος λόγω αδικαιολόγητων απουσιών δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί από διδάσκοντα, θεωρείται ότι βαθμολογείται από αυτόν με μηδέν. Αν η αδυναμία αξιολόγησης οφείλεται σε δικαιολογημένες απουσίες, ο εκπαιδευόμενος δεν βαθμολογείται από τον διδάσκοντα αυτόν. Αν την ύλη ορισμένης διδακτικής ενότητας έχουν καλύψει περισσότεροι από έναν διδάσκοντες, βαθμός προόδου κάθε εκπαιδευομένου σε αυτή τη διδακτική ενότητα είναι ο μέσος όρος των βαθμών, τους οποίους έλαβε από όλους τους διδάσκοντες στην εν λόγω ενότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 3910/2011 (ΦΕΚ 11/Α/2011).

 

4. Ο γενικός βαθμός προόδου στο δεύτερο στάδιο της κατάρτισης αποτελείται από το μέσο όρο των επί μέρους βαθμών προόδου όλων των διδασκόντων που παρέδωσαν βαθμολογία. Θεωρούνται επιτυχόντες στο στάδιο αυτό της κατάρτισης όσοι εκπαιδευόμενοι έλαβαν γενικό βαθμό προόδου τουλάχιστον οκτώ. Δεκαδικοί πέραν του εκατοστού δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 3910/2011 (ΦΕΚ 11/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.