Νόμος 3483/06

N3483/2006: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

N3483/2006: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 169/Α/2006), 07-08-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα πιστωτικών συνεταιρισμών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα

 

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις περί δημοσίων εσόδων

 

Άρθρο 9: Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/106/ΕΚ του Συμβουλίου (EEL 359/04-12-2004)

Άρθρο 10: Αναπροσαρμογή συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

 

Κεφάλαιο Δ: Διάφορες διατάξεις

 

Άρθρο 14: Περί ανταλλακτηρίων συναλλάγματος

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Πολιτιστικές πρωτεύουσες

Άρθρο 18: Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Άρθρο 19: Προμήθειες - εξοπλισμοί - διεύθυνση εξοπλισμών

Άρθρο 20: Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων

Άρθρο 21: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-08-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.