Νόμος 3627/07 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το τρίτο άρθρο περίπτωση 22 του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Δε δύναται να κατέχει θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου, όποιος είχε ή έχει εργαστεί ή υπηρετήσει στο Νοσοκομείο αυτό.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3418/2005 διαγράφεται.

 

3. Καταργείται η απαγόρευση της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 84/2001. Οι προθεσμίες προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001), που προβλέπονται από το πέμπτο άρθρο του νόμου 3527/2007, παρατείνονται από 01-04-2007 έως 31-12-2008.

 

4. Η περίπτωση Γ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο Β' του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) και της εγγραφής του ιατρού στον κατάλογο επικουρικών ιατρών στην παράγραφο 22 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου ιατρού και γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας η πρόσληψη του ως επικουρικού ιατρού σε υγειονομική μονάδα των περιοχών Αττικής ή Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας υπηρεσίας του, είναι δυνατή η ανανέωση της πρόσληψης ή του διορισμού του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε υγειονομικές μονάδες των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.