Νόμος 3614/07 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ένταξη πράξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ένταξη των πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας ή η ανάκληση αυτής διενεργείται με απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 36.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της απόφασης ένταξης πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας, οι όροι ένταξης και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και των φορέων που χορηγούν ενισχύσεις στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία για την εγγραφή της πράξης σε συλλογική απόφαση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε όλες τις πράξεις που προτείνονται για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 10 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.