Νόμος 3613/07 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις για παραμεθόριες περιοχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι διατάξεις του άρθρου 72 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994) έχουν εφαρμογή και για μετατάξεις υπαλλήλων στους Νομούς Σερρών, Δράμας, Πέλλας και Κυκλάδων, καθώς και για όλα τα νησιωτικά επαρχεία της Χώρας.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 67 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως εκάστοτε ισχύει, έχουν επίσης εφαρμογή για τους Νομούς Σερρών, Δράμας και Πέλλας.}

 

3. Η περίπτωση ι)δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)δ. Κατά είκοσι (20) μονάδες για τους δημότες των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Πέλλας και Σερρών ή των νησιών Αιγαίου, πλην της Κρήτης ή των νησιών Κυθήρων, Αντικυθήρων, Ιθάκης, Παξών, Οθωνών, Ερείκουσας και Μαθρακίου ή παραμεθόριων περιοχών των Νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κιλκίς, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι οποίοι δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μια τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος ή της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, οι οποίες προκηρύσσονται στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.