Νόμος 3613/07 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μετατάξεις υπαλλήλων (κλάδου) Τηλεφωνητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1586/1986 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Οι τυφλοί υπάλληλοι κλάδων Τηλεφωνητών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού οι οποίοι είναι κάτοχοι ή αποκτούν τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας μετατάσσονται ύστερα από αίτηση τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε κενές θέσεις κατηγορίας αντίστοιχης του τίτλου σπουδών χωρίς μεταβολή των καθηκόντων που ασκούν. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις συνιστώνται, με την πράξη μετάταξης, προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας αντίστοιχης του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.