Νόμος 3610/07 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ρύθμιση θεμάτων ανταλλακτικών συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 155/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όταν συνάπτονται ανταλλακτικές συμβάσεις μεταξύ των πάσης φύσεως μέσων ενημέρωσης για την αμοιβαία διαφημιστική προβολή τους, οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων υπολογίζονται με βάση την τιμή του τιμολογίου, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση τυχόν χορηγούμενης έκπτωσης από τις τιμές του ειδικού τιμοκαταλόγου. Στην περίπτωση αυτή, η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της αξίας του τιμοκαταλόγου της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.}

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για συμβάσεις που συνάπτονται από 01-01-2007 και μετά.

 

Για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται οι εκπτώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τα εκδοθέντα στοιχεία και έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία των επιχειρήσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.