Νόμος 3610/07

Ν3610/2007: Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3610/2007: Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 258/Α/2007), 22-11-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Εθνικό συμβούλιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

 

Άρθρο 2: Συγκρότηση Συμβουλίου

Άρθρο 3: Λειτουργία του Συμβουλίου

 

Κεφάλαιο Β: Μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης

 

Άρθρο 4: Κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις για νέους επιτηδευματίες

Άρθρο 6: Κίνητρα για την αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς επί φορολογικών υποθέσεων

Άρθρο 7: Κίνητρα για την αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς επί τελωνειακών υποθέσεων

Άρθρο 7Α: Πράξεις Ελεγκτικών Οργάνων

Άρθρο 7Β: Αμοιβή για την αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις

Άρθρο 8: Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα του φορολογουμένου

Άρθρο 9: Κωδικοποίηση δαπανών επιχειρήσεων

Άρθρο 15: Κατάθεση στη Βουλή έκθεσης απολογισμού του ελεγκτικού έργου και δηλωθέντων εισοδημάτων φορολογουμένων

Άρθρο 16: Διασταυρώσεις στοιχείων

Άρθρο 17: Μετάδοση και ανατροφοδότηση ελεγκτικών γνώσεων και εμπειριών

 

Κεφάλαιο Γ: Φορολογικές και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 19: Φορολογία τόκων από καταθέσεις και ομολογιακά δάνεια

Άρθρο 20: Προσδιορισμός Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομών

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις θεμάτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 22: Ρύθμιση θεμάτων ανταλλακτικών συμβάσεων

Άρθρο 25: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 26:

Άρθρο 27: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-11-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.