Νόμος 3492/06 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τον εισπραττόμενο από το Κράτος, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005), Φόρο Προστιθέμενης Αξίας κατά τη μεταβίβαση νέων οικοδομών, ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) αποδίδεται στο Ταμείο Νομικών κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 317/1969 (ΦΕΚ 211/Α/1969).

 

Κατά τη μεταβίβαση οικοδομών, για τις οποίες εξακολουθεί να ισχύει ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 317/1969, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 14 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) ως προς το ποσοστό του εισπραττόμενου ΦΜΑ που αποδίδεται στο Ταμείο Νομικών.

 

Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και κάθε διαδικαστικό θέμα ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.